De kommunale tilskud


Kommunerne vælger selv, hvordan de vil gribe tilskuddene til aftenskolerne under og efter Corona-nedlukningen an, men både kulturministeriet, KL og OF arbejder for, at aftenskolerne skal have de bedst mulige vilkår. Du kan også arbejde med.

Senest opdateret 8. december 2020

 

Gå i dialog med jeres kommune

Fora opfordrer til at I – gerne i samarbejde med de øvrige aftenskoler i kommunen – arbejder for, at kommunerne følger hyrdebrevet anbefalinger. De er:

  • At udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte skolernes likviditet
  • At der ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning. Der er nu etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. COVID-19.
  • At der udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst.
  • At der udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang. 

 

Herudover har OF (oplysningsforbundenes fællesråd) fremsendt et opfølgende brev, hvor vi opfordrer kommunerne til at se bort fra 2020 for grundkag til tilskudstildeling fremover. 

I må meget gerne indsende den løsningsmodel, som I ender med i jeres kommune til Marlene Berth Nielsen.


VIL DU VIDE MERE:

Souschef og udviklingskonsulent

Marlene Berth Nielsen
E-mail: marlene@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 27