Vi støtter Foras foreninger

Fora yder økonomisk og praktisk støtte til en række formål.

Foreninger, der er en del af Fora, har mulighed for at søge støtte til projekter, der udvikler foreningen, udvikler aktiviteter, styrkere lærere, ledere eller bestyrelsesmedlemmer. I kan altid kontakte os og få hjælp og gode råd, hvis I har en idé, I vil søge om støtte til.

Foras pulje støtter flere formål, der som kan hjælpe jeres forening. Puljen kan søges om støtte til:

  • udviklingsprojekter i bred forstand. Projekterne skal have til formål at synliggøre eller udvikle foreningen og dens aktiviteter.
  • indkøb af forskellige former for undervisningsmateriel, redskaber, værktøjer m.m. Der kan også søges om støtte til computer til administrationsbrug.
  • deltagelse i kurser til efter- og videreuddannelse for foreningens undervisere, administration eller bestyrelsesmedlemmer, som ikke udbydes af Fora. Støtten kan gives til alle, der er tilknyttet foreningen, så længe kurset understøtter deres funktion i foreningen. Der gives desuden støtte til Foras underviseres deltagelse i kurser under Fagkursus. Se mere på www.fagkursus.dk.


Fora støtter derudover opstart af helt nye foreninger med vores pulje til foreningshjælp, ligesom vi træder til med hjælp til fortsat drift, hvis foreningen kommer i krise.

 


VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24