Vi kan lette hverdagen


Medlemsskab af Fora giver adgang til administrationssystemer og fællesaftaler.

Medlemmer af Fora kan få hjælp til administration, hvis der er behov for det i foreningen. Hjælpen er betalt via kontingentet.MedlemsskabFora tilbyder til medlemsforeninger:

  • Hjælp til lønkørsel. Foreninger, som har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes hjælp til opstart og kørsel med lønbehandlingsprogrammet Danløn. Foreninger, som ikke har mulighed for selv at ordne løn, tilbydes gratis lønkørsel. Kontakt Foras sekretariat for flere oplysninger eller send en mail til: loen@fora.dk
  • DOFO er vores administrationsprogram til foreningerne. Gennem DOFO kan man holde styr på kurser, kursister, undervisere, lokaler, tilskudsregnskab og meget mere. DOFO er gratis for Fora-medlemmer. Vi udbyder løbende kurser i brugen af DOFO.
  • Medlemmer af Fora får gratis Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig) og Erhvervsansvarsforsikring (ikke lovpligtig). Alle foreninger og skoler med folkeoplysning eller anden virksomhed med ansatte skal have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de ansatte (lønnede og ulønnede).. Forsikringerne dækker lønnede og frivillige, ulønnede hjælpere.
  • Foras foreninger kan tegne billige løsøre- og bygningsforsikringer gennem forsikringsselskabet ALKA. Ved tegning af bygnings- og/eller løsøreforsikring medfølger automatisk en gratis udstillingsforsikring.
  • Fora har indgået en fælles aftale med Copydan for alle interesserede foreninger i Fora. Hvis en forening ønsker at være en del af den fælles aftale, betales et mindre beløb til Copydan, og så kan foreningen og dens undervisere lave uddelingskopier til kursister og andre.
  • Fora har flere forskellige indkøbsaftaler, hvor foreningerne kan få rabat på serviceydelser som telefoni, kopimaskiner o.a. Derudover kan foreningerne opnå rabatter på indkøb af computerudstyr og software.
  • Jeres deltagere kan betale kursusgebyr mv. med Dankort over nettet via en aftale med Fora. Løsningen er integreret med administrationsprogrammet DOFO, således at deltagere både kan tilmelde sig og betale i samme arbejdsgang over nettet.

VIL DU VIDE MERE:

Foreningskonsulent

Henriette Corvinius
E-mail: henriette@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 24