Nye initiativer, udsyn og samarbejde

Fora udfordrer vanetænkning og sætter vores fag i nye sammenhænge.

Det er vigtigt, at foreningernes aktiviteter har mulighed for at udvikle og tilpasse sig behovene i samfundet. Fora søger løbende at afdække behov og iværksætte projekter, der på forskellig vis udvikler undervisningsmetoder eller fag. Vi giver plads og støtte til initiativet. Derfor vil du se os udvikle nye undervisningsformer og bruge ny viden, ny teknologi og nye omgangsformer. Dette sker ofte i samarbejde med både foreningerne og eksterne partnere.

Flere af vores medlemmer arbejder med internationale projekter, hvor viden og kunnen bliver udvekslet på tværs af landegrænser. Du kan læse mere om disse projekter på vores hjemmeside.


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20