Et aktivt og demokratisk landsforbund

Det er bestyrelsesmedlemmer, skoleledere eller undervisere fra Foras medlemsforeninger, som udgør kernen i Fora. Her har man mulighed for at øve indflydelse via styrelsen eller i et af Foras udvalg.

Foras øverste myndighed er landsmødet, der normalt afholdes en gang om året i foråret. På landsmødet vælger de delegerede formandskab og medlemmerne til Foras styrelse, der fungerer et et år ad gangen.

Styrelsen nedsætter en række udvalg, der har hvert deres arbejdsområde. Foras forretningsudvalg skal blandt andet sikre, at styrelsen får det rette grundlag til at træffe beslutninger på. Derudover holder udvalget øje med Foras økonomiske udvikling. Fora har et puljeudvalg, som har til opgave at udvikle, hvilke former for støtte foreningerne kan søge, samt stå for behandlingen af indsendte ansøgninger. Foras kursusudvalg sikrer, at Foras egen efteruddannelsestilbud og kursusvirksomhed løbende bliver udviklet og svarer til behovene. Kommunikationsudvalget er med til at udvikle Foras kommunikation og fungerer som redaktionsgruppe for medlemsmagasinet Fora Magasinet. Foras internationale udvalg virker som inspirator og udvikler af de internationale dimensioner i Foras aktiviteter.

Den daglige drift i Fora og servicen af medlemsforeningerne varetages af Foras sekretariatet, der er beliggende i København.

 


VIL DU VIDE MERE:

Sekretariatsleder

Bernhard Trier Frederiksen
E-mail: bernhard@fora.dk
Direkte telefon: 36 93 26 20